dijous, 11 de juny de 2009

DECLARACIÓ PER LA RETIRADA DE LA PROPOSTA DE PROGRAMA METROPOLITÀ DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (PMGRM) 2009-2016

DECLARACIÓ PER LA RETIRADA DE LA PROPOSTA DE PROGRAMA METROPOLITÀ DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (PMGRM) 2009-2016

No a la incineració dels residus si a la reducció, reutilització i reciclatge!

Aquest Programa de gestió dels residus que proposa l'Entitat Metropolitana és inacceptable ja que reflecteix una política insostenible ambientalment, sanitàriament, socialment i econòmicament.

Considerem que aquest nou PMGRM suposa un nou pas enrere en la gestió dels residus de l'Àrea Metropolitana, ja que renuncia a aplicar un model que es basi en la reducció i recuperació dels residus amb l’excusa que es recull selectivament poc i malament, i donada la dificultat de trobar nous forats d’activitats extractives per omplir-los de residus amb l’excusa de fer “restauració paisatgística” mitjançant abocadors. Aquest PMGRM suposa perdre de nou una oportunitat de posar en pràctica una política de gestió dels residus amb veritables criteris de sostenibilitat, ja que no només no resol els greus problemes ambientals, socials i econòmics que comporta la poca recuperació de residus metropolitans (de només el 21% l’any 2007) sinó que els agreujarà.

El rebutgem per 10 raons:

1. La incineració es la prioritat del nou programa ja que preveu:

- La construcció d’una nova incineradora de 450.000 tn/any de capacitat i

- Adequar la capacitat de la Incineradora de Sant Adrià a 300.000tn/any

- Destinació de residus dels ecoparcs a cremar en cimenteres.

2. No planteja mesures ni compromisos eficaços per reduir els residus

3. Al 2016 assolir els objectius de recuperació del 48%. La Generalitat el preveu al 2012

4. Renuncia a prioritzar la recollida selectiva en origen de qualitat, malgrat el fracàs del model actual dels ecoparcs (solament es recicla el 21% dels residus) i no contempla mesures sancionadores pels municipis que no despleguen la recollida selectiva de qualitat

5. Posa tot l’èmfasi i les inversions en els tractaments dels residus que no provenen de la recollida selectiva mitjançant tractaments de final de canonada (incineració i abocadors) aprofundint els conflictes socials i ambientals de forts impactes al medi i la salut

6. Que les incineradores no fan desaparèixer les deixalles, només les transformen en gasos, cendres i escòries molt més tòxics que els residus originaris omplint els abocadors i dispersant pel medi ambient (a l’aire, el sòl i l’aigua) una gran diversitat de contaminants extremadament perillosos per la salut de les persones i tots els éssers vius: dioxines, furans, PCBs, metalls pesants (plom, cadmi ...), nanopartícules (PM 0,1) i d’altres. Les cendres volants i les escòries sòlides que produeixen les incineradores representen un 30% de les emissions.

7. Agreujament de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, incrementarà les afeccions a la salut pública en zones ja prou contaminades. La nova incineradora i la crema en cimenteres estaran en la zona declarada d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

8. La ciutadania no hem decidit assumir aquest risc ja que no s’ha realitzat cap procés de participació i de codecisió ciutadanes.

9. Cremar residus suposa destruir recursos i desincentiva la reducció i recuperació dels residus i la participació ciutadana, la incineradora necessita un flux constant amb grau de poder calorífic important (paper, plàstics, etc) per garantir la viabilitat tècnica i econòmica.

10. Malbaratament de diner públic: la incineració és massa cara ja que les inversions són del 77’2% del total d’inversions del PMGRM, davant de només el 10% d’inversió en plantes de recuperació (compostatge, triatge,..). Aquests alts costos te un balanç financer de dèficit d’entre 20 i 40 milions d’€ a l’any, que comportarà un augment injust de la fiscalitat, els ciutadans hem de decidir quin model de gestió de residus volem i com s’inverteixen els nostres impostos, en models preventius o insostenibles?.

El PMGRM és insostenible i injust per la ciutadania i reclamem:

- La retirada d’aquest PMGRM i especialment la construcció de la nova incineradora

- Que s’apliqui el principi de la precaució en quant als riscos pel medi i la salut de les persones

- Que s’aposti per aplicar mesures de reducció de residus per ex. sobre les bosses de plàstic, i la implantació del sistema de dipòsit i retorn dels envasos (SDDR) com a sistema majoritari

- Que es prioritzi la recollida selectiva en origen i de qualitat: en els objectius i els recursos

- Que es prioritzin les instal·lacions de recuperació dels residus (plantes de compostatge i metanització, triatge,..) amb criteris de descentralització, proximitat, i simplicitat tecnològica

- Que s’apliquin mesures econòmiques dissuasòries als municipis que no redueixin els seus residus i que no arribin als objectius de recuperació dels residus i que obtinguin resultats de baixa qualitat (molts impropis)

- Que es promogui un ampli debat social i de codecisió sobre les mesures preventives i prioritàries que hauria de contenir aquest Pla

El reciclatge del 60% dels residus suposaria un estalvi energètic del 122% en relació a la crema de residus. Aquest estalvi seria l’equivalent a l’energia produïda per 300 incineradores com la de Sant Adrià.

Denunciem que l’aprovació inicial d’aquesta proposta de PMGRM al mes de juliol porta a realitzar el període d’exposició pública i recull d’al·legacions al mes d’agost, moment de baixa atenció de l’opinió pública, com a operació per minimitzar l’oposició social a aquesta proposta impopular de Programa de Gestió dels Residus Metropolitans.

Àrea Metropolitana de Barcelona, juliol de 2009

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Web: www.noincineradorabcn.blogspot.com

correu electrònic: correu@ecologistes.cat Tel.: 936802751 /1678

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada